Chính sách vay vốn mua nhà 2021

Nhiều thay đổi trong chính sách vay vốn mua nhà ở xã hội 2021 đã được Thủ tướng ban hành quyết định số 532/QĐ-TTg. Công tác xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở sẽ tuân theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Về lãi suất cho vay

Theo chính sách vay vốn mua nhà 2021 quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. thì mức lãi suất 4,8% năm đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở để ở theo quy định. 

thiết kế nội thất căn hộ Imperia Smart City

Về điều kiện vay vốn

Điều kiện được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: 

 • Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định
 • Đủ hồ sơ chứng minh theo quy định
 • Nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định
 • Giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi tại ngân hàng khác để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
 • Có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định của Nghị định này và của pháp luật về nhà ở; thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. Ngân hàng cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải quy định rõ phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm trong hợp đồng ba bên.

Điều kiện được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình: 

 • Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định
 • Đủ hồ sơ chứng minh theo quy định
 • Có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết với tổ chức tín dụng cho vay vốn
 • Có giấy đề nghị vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng khác
 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng
 • Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Lên chi phí dự phòng cho những khoản phát sinh khi mua bán nhà đất Vĩnh Phúc

Về mức vốn vay:

Với điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.

Điều kiện xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thời hạn vay

Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Quyết định 532/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/4/2021 đến ngày 01/01/2023.

Chính sách với xây dựng nhà ở thương mại và khu đô thị

Bên cạnh đó, Nghị định cũng áp dụng một số chính sách mới với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị. 

 • Quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I 
 • Quy mô từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà xã hội.
 • Quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 2 ha tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại II và loại III thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai..

Có thể thấy, những chính sách vay vốn mua nhà 2021 giúp nới lỏng quỹ tài chính để người dân sở hữu được ngôi nhà như mong muốn của mình.